ɔ

i d i ɔ operum przelotne .;, wplątane pionowne porcjopadłe krótkochwiłe chwiliwarte miliwładne strunami szargające w porządku własnym nawracające – współczesne

jedną z niepostaci zamiesznych w utwór jest losem pomazany niewyklepany przez otoczenie niewymyty przez wieki w nikąd dorosły surowy nienastrojony rycerz na koninie kruk cho fikołkami przez → samɔże dobywający się właśnie