właśnie

albrecht dürer płynie na zelandię

taktóra ukradkowa spontaniczna niepowtarzalna klikalna
→ albo → albo → albo


→ albo